Една мечтана нощ

Нощта попива бавно в плътта ми
Загадъчно тиха стаява се
С отмерени стъпки навлизаш в съня ми
Прекрачваики бавно света

Мечтая как тази нощ ще е вечна
И вечно ще бъдеш до мен
Как тихо, с усмивка човечна
Със теб ще посрещнем новия ден

Мечтая, а утрин е вече
Невинно, по детски със теб се разделям
Тъжно, нацупено, малко човече
Към своето бягащо щастие гледа.

Вашият коментар