Тишината

Тишината блъска яростно вратите
и по коридорите крещи
Ако я видиш нейде, я запитай
ще се срещнем ли със теб сами?
Зелени тротоари тичат помежду ни,
спокойствие меко застива в мъгла
и пречат ми чуждите думи
и вечер заспивам сама.
И теб пак те няма и няма!
… и бирата пия със друг.
Една малка и жестока измама –
тебе няма те тук!

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.